BINGO

Brain Integrated Neuro Genesis Optimization

เชิญพบนวัตกรรม

พื้นที่สร้างสุขภาวะแห่งแรก

UPGRADE สมอง เพิ่มพลังชีวิต

HAPPINESS SPACE

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า Happiness Space

Interactive Workshop

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า Course/Seminar

STRESS-FREE

 

DEEP-SLEEP

 

MODERATORS

HAPPINESS SPACE AND SEMINAR

มาจัดการ “ความเครียด” ได้อย่างง่ายดาย เหมือนคุณไม่เคยเป็นคนเครียดมาก่อน สดชื่นขึ้น หลับสบาย เพื่อสุขภาพและความสุขที่คุณกำลังมองหา

สุทธิ มโนกิจจรูญมั่น

สุทธิ มโนกิจจรูญมั่น

ผู้ก่อต้ั้งศูนย์พัฒนาสมอง BINGO
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของโลก สมองเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของมนุษย์
อ.กณิกนันท์ ชัยวงศ์

อ.กณิกนันท์ ชัยวงศ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอาหาร
อาจารย์ที่ปรึกษา ณ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.วิโมกข์ อัคคธรรมวงศ์

อ.วิโมกข์ อัคคธรรมวงศ์

ผู้เชี่ยวชาญทักษะสัมพันธ์พัฒนาสมอง
สมองไบร์ท ใจสบาย กายปัง
พญ.ฉัตรดาว จางวางกร

พญ.ฉัตรดาว จางวางกร

แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
สมองแจ่มใส หน้าอ่อนกว่าวัย

Advisory Commission

สุทธิ มโนกิจจรูญมั่น

นายแพทย์วิโรจน์ ตระการวิจิตร

ผู้อำนวยการรพ.นครธน
อ.กณิกนันท์ ชัยวงศ์

นายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์

อดีตผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์แห่งชาติ

Course and Seminar

เรียนรู้เทคนิคในการจัดการ “ความเครียด“ ได้อย่างง่ายดาย เหมือนคุณไม่เคยเป็นคนเครียดมาก่อน

ลงทะเบียนสัมมนา คลิก

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 082-282-3499

What Clients Say?

คุณรัฐพล ภักดีภูมิ - ประธานกรรมการ บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด

คุณภาพชีวิตที่ดีสร้างได้จากวิธีคิดแบบ BINGO

คุณรัฐพล ภักดีภูมิ ประธานกรรมการ บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด
คุณภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย - ประธานกรรมการ บ.ทีเคไอเพอร์เพชชวล จก.

BINGO คือ Quality of Life ขอแนะนำให้เพื่อนๆและครอบครัวเลยครับ

คุณภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย ประธานกรรมการ บ.ทีเคไอเพอร์เพชชวล จก.
ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มการตลาด บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ทำให้เราฉลาดในการจัดการบริหาร ตัวตนของเรา สู่ความสุข อย่างมีระบบแบบแผน ทำได้จริง

ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มการตลาด
บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณวิภาดา สีตบุตร

ร่างกายคนเราเปรียบเสมือนเครื่องจักร สมอง เปรียบเสมือน hard disk ที่ทำหน้าที่บรรจุข้อมูล เพื่อขับเคลื่อน เครื่องจักร (ร่างกาย) ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงต้องพัฒนา Update ข้อมูล ลงใน Hard disk (สมอง) และขจัดข้อมูลขยะ ออกจากสมอง และใส่สิ่งที่มีประโยชน์ลงไป เพื่อใช้เป็นพลังงานเพื่อขับเคลื่อนร่างกายไปได้อย่างมีประสิทธิผล
โปรแกรม BINGO-Brain Integrated Neuro Genesis Optimization เป็นโครงการที่ดีมีสาระประโยชน์สำหรับ เยาวชนและคนวัยเกษียณอย่างเรา และทุกๆ คน

ดร.วิภาดา สีตบุตร
คุณพลับพลา ดาทอง - บริหารบริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)

BINGO เป็นคอร์สที่ทำให้เราเห็นตัวตนตัวเอง รวมทั้งสิ่งที่ทำร้ายตัวเองชัดเจนขึ้นได้เทคนิควิธีคิด ที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ ซึ่งนำไปใช้ได้จริงและเป็นแบบง่ายๆ อย่างไม่น่าเชื่อ สมชื่อ BINGO จริงๆ ค่ะ

คุณพลับพลา ดาทอง ผู้บริหารบริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
คุณชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ - ประธานบริษัทโฆษะ กรุ๊ป

ผมมีความรู้สึกว่าการพัฒนาสมองด้วย BINGO มีคุณค่า สำหรับครอบครัวและองค์กรของคนไทยมากครับ เชื่อมั่นว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพเยาวชนและเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบุคลากรในแต่ละองค์กรได้อย่างดีครับ จนปรารถนาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเผยแพร่ ด้วยครับ

คุณชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานบริษัทโฆษะ กรุ๊ป
นายแพทย์วิโรจน์ ตระการวิจิตร - ผู้อำนวยการรพ.นครธน

เพราะสมองเป็นศูนย์กลางระหว่างกายกับจิต ผมพบว่า BINGO เป็นการฝึกอบรมที่ทำให้สมองดีได้ และเป็นตัวนำให้เกิดสุขภาวะที่ดีได้อย่างง่ายทีเดียวครับ

นายแพทย์วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการรพ.นครธน
คุณธนพล ทรัพย์สมบูรณ์ - CEO - YDM Group (Thailand)

หลังจากเรียน BINGO จบแล้ว เริ่มนั่งสมาธิทุกวัน ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว... ผมนึกสงสัยขึ้นมาทันที ว่าผมอยู่มาได้ยังไงตั้งนาน โดยที่ไม่รู้จัก BINGO มาก่อน

คุณธนพล ทรัพย์สมบูรณ์ CEO - YDM Group (Thailand)
กลุ่มบริษัทดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่เติบโตเร็วที่สุดในขณะนี้
พญ.ฉัตรดาว จางวางกร - แพทย์วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

คนส่วนใหญ่ มักให้ความสำคัญในสิ่งที่เห็นจับต้องสัมผัสได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง หน้าตา ฐานะการเงิน ใบปริญญา เป็นต้นเราจึงมุ่งไปพัฒนา เสริมสร้าง ซ่อมแซม สิ่งเหล่านั้นแต่ลืมนึกไปว่ามันจะง่ายกว่าถ้าเรากลับมา เน้นย้ำสิ่งที่เป็นต้นกำเนิดที่ก่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมเหล่านั้น
สมองที่ดี มีปัญญา ทำงานได้เต็มศักยภาพจะนำมาซึ่งทุกสิ่งที่คุณปรารถนาได้ง่ายขึ้นค่ะ

พญ.ฉัตรดาว จางวางกร แพทย์วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
วิทยากรและที่ปรึกษาธุรกิจดูแลสุขภาพ